Fins al segle XIX les figures dels dibuixos dels llibres i manuals d’anatomia, adoptaven postures serenes i equilibrades mostrant una musculatura en repòs. Al llarg d’aquell segle, l’augment dels estudis sobre el comportament mecànic dels músculs es va traduir en l’àmbit artístic en un interès per la catalogació dels moviments possibles que podia adoptar el cos humà.


Dibuix
21 dibuixos en 3 visors 3d, 12 x 10 x 9 cm.; i projecció, 1:33”
2011