Planxes de fotolitografia
60 x 30 x 20 cm
Exemplar únic
2009