Escultura
Planxes de fotolitografia
16 x 12 x 6,5 cm.
Exemplar únic
2009