Els minifotocops són aperitius, publicacions mínimes delicatessen de sèries de dibuixos.

Mides variables
Fotocòpies.
2012