Junt amb María Castrejón vam recrear la típica tarda que passen dues dones. Mentre una cus unes paraules en un tros de carn, l'altra li llegeix els seus poemes carnívors. Després berenen.

Performance realitzada el 15 de Setembre, 2012.
Galeria Raíña Lupa, Barcelona.