Perdita METABUK és un projecte artístic, una proposta editorial independent creada per l'artista Sandra March. Amb un catàleg divers, inclou llibres d'artista, petites edicions, llibres-objecte, experiments impresos i fanzines peculiars. Perdita METABUK construeix narratives amb imatges, textos, materials i objectes. Potser no són llibres, potser poc importa que no ho siguin.

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB: www.perditametabuk.com+